029 20 23 23 23
Back to top

Example of agile Natural Resources Wales office.

Enghraifft o swyddfa ystwyth Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Powell is a commercial interior specialist, who have been tasked to produce a high-level design for NRW, which will be used as part of an agile workstream.

To view the proposed concepts, click here.

Mae cwmni Powell yn arbenigwyr ym maes dylunio gweithleoedd, a nhw sydd wedi cael y dasg o greu dyluniad ar gyfer CNC ‚ swyddfa’w defnyddio fel rhan o ffrwd waith ystwyth.

Cliciwch yma i weld y cysyniadau.

Example of agile Natural Resources Wales depot.

Enghraifft o ddepo ystwyth Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Powell is a commercial interior specialist, who have been tasked to produce a high-level design for NRW, which will be used as part of an agile workstream.

To view the proposed concepts, click here.

Mae cwmni Powell yn arbenigwyr ym maes dylunio gweithleoedd, a nhw sydd wedi cael y dasg o greu dyluniad ar gyfer CNC  depo’w ddefnyddio fel rhan o ffrwd waith ystwyth.

Cliciwch yma i weld y cysyniadau.

 

Alex Thau
Workplace Consultant and Sales Manager
Krystina Marriott
Lead Interior Designer